Levende Sanser Det er ikke for sent at blomstre

HER KAN DU LÆSE OM:

-Individuel sangstund

-Sang i mindre grupper

-Sangcafè: Plejehjemmet synger/oplever fællessange ved eftermiddagskaffen

PRISER:

Timepris ved individuel sangstund og små/mindre grupper:                                                                795,-

 

Sangcafè

     ca. 2 timers fællessang/underholdning i STOR gruppe ved eftermiddagskaffen:                         2.195,-

 

 

Introduktionstilbud:

      PRØV EN DAG MED

      3 timers sang og musik, individuel og mindre grupper, introduktionspris lige nu:                        1.595,-

 

 Prøvepakker

 

 - 12 timers sang og musik, 3 timer pr. gang i 4 uger, individuel og små/mindre grupper:           7.495,-

 

 - 20 timers sang og musik, 5 timer pr. gang, individuel og små/mindre grupper  i 4 uger            12.195,-

 

 - En HEL sæson med sang og musikprojekt fra Aug. til Juni        minus 10%: 55.600 - 5.560 = 50.040,-

    40 gange à 2 timer pr. gang, formiddag eller eftermiddag

 

En hel sæson med sang og musikprojekt, pris efter aftale.

 

 - andre typer af forløb kan udformes med udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Hvorfor ½ eller 1 enetime?

Det kan være et rigtig godt tilbud for borgeren: - der har brug for at blive løftet ud af sin isolation, - der har nedstemthed eller vanskeligheder ved at finde sig til rette, - som er usikker og urolig/ er forvirret og mangler holdepunkt, - der har sunget meget førhen og mangler den side af tilværelsen for at trives, - som har behov for sangens hjælp/virkning til mere/bedre sprog og kommunikation, - der behøver en lille tryg ramme og for de, der trænger til at mærke mere glæde ved dagligdagen og i den sidste livsfase. Der kan også være andre grunde til at vælge enetime. Enetime kan være fortløbende eller i en periode som indslusning til en gruppe. Det kan også være, at borgeren har størst udbytte ved at få både enetime og synge med andre i gruppen.

Indhold: Der arbejdes med sange, som netop kan have positiv virkning på borgeren og opleves som meningsfuldt, helt skræddersyet til hver enkelt.

Hvordan fungerer sanggrupper?

Det ugentlige møde på plejehjemmet er en god ramme for deltagerne og sangene bliver nøje udvalgt efter borgernes muligheder, ønsker og behov.  Motivation og udbytte hos deltagerne får på den måde de bedste betingelser. Det kan være sange fra alle mulige genrer, danske og udenlandske.

Og skulle nogen også have lyst til en svingom, så er det bare herligt eller vi laver ”ønskekoncert” og jeg prøver at følge med på klaveret. Gruppen kan måske optræde ved et arrangement på plejehjemmet.

Hvad er sangcafè?

Her er det tænkt, at hele plejehjemmet gynger med. Vi tager en eftermiddag på en fælles musikalsk rejse gennem de skønneste sange, som kan vække minder til live og dermed skaber et par herlige timer i hyggeligt samvær over eftermiddagskaffen. Jeg medbringer sanghæfter med stor skrift og det varer fra en til to timer. Her oplever mange en rigtig energi indsprøjtning og går tit syngende derfra. Og der er også plads til en svingom, hvis nogen bliver inspirerede.

En HEL sæson med sang og musikprojekt:

 

Et forløb som dette kan have stor effekt på mange borgeres trivsel, har erfaringer vist, som beskrevet på forskellig måde på hjemmesiden. En stor gevinst er her den kontinuitet, som deltagerne mærker, når de kan se hen til vores ugentlige møde. Vi følger årets gang, stemninger, højtider og deltagernes egne indre ”årstider”. Og er der, i forløbet eller til sidst, stemning og opbakning for at holde en lille Koncert eller lave en Revy over dèt, som vi har arbejdet med, så kan dette være umådeligt givende for både deltagere, publikum/pårørende og personale. Man kan måske her se borgerne/sin lille mor fra en helt ny vinkel. Det kan være stort at få lov til at være den, der giver og ikke kun den, der modtager på livets sidste station.

F.eks. kunne den ugentlige musikdag se sådan ud, navnene er fiktive:

 

      Kl.10.00 sang med Gerda i hendes stue

      Kl.10.30 sang med Oluf i hans stue

      Kl.11.00 Sang på Lærkegangen, beboerne er samlet omkring bordet i fællesstuen

      Kl.12-13 Frokostpause

      Kl.13-14 Herrekor med Kurt, Peter, Børge, Oluf, Jens og Stig,(fra forskellige afdelinger)i salen

      Kl.14-15 Afdeling Morgenfrue synger ved kaffen på afdelingen

      Kl.15-15.30 sang med Ulla i hendes stue

 

I alt 4 1/2 timer pr. gang (excl.frokostpause)

Der justeres løbende i planlægningen i samråd med personalet.

Hvordan jeg arbejder:

Jeg ”søger derhen” i borgeren, hvor der tændes et lys i øjnene og ressourcer kommer til syne. Hele tiden iagttager jeg, hvor vi bevæger os hen. Jeg er meget opmærksom på, at en grænse kan have forskellige udtryk, ligesom livsgnist, glæde og andre følelser kan have det. Et lille smil, en lyst, et blink, et vink, ja hvad som helst kan føre os på sporet af nøglen til det skattekammer af ressourcer, som mange ældre ”gemmer” på. Vækkes noget glæde eller nogen minder til live bagved en demens eller bag generel tristhed, passivitet og nedsat livslyst, så er der meget at hente i form af bedre trivsel, højt humør, oplevelse af mere identitet, bedre hukommelse, større appetit og meget mere.

 

De første møder:

Ved de første møder er det vigtigt at give plads til at sludre i øst og vest om alt, som personen har på hjerte. Alligevel holder jeg altid sangen for øje, så der bliver mulighed for lidt flow i musikstunden. For det er særligt igennem sangen, at mange positive virkninger kommer.

 

Hvorfor lige sang og musik:

Mennesker har gennem tiden lyttet til forskellig musik, sunget netop de sange, som de syntes om. En hel del har sunget i kor, kirkekor, været spejder, sunget professionelt, haft sangtraditioner i familien, gået i kirke og sunget salmer etc. De, som er gamle nu, er vokset op i en tid, hvor man endnu ikke havde tv, pc o.lign. Så der var rigeligt med ro og tid til at synge derhjemme om aftenen, i foreninger eller ved fester og mange indeholder derfor en stor sangskat.

 

Den gode cirkel:

Nu er det ikke nødvendigvis meningen, at en 90 - årig skal til køre derudaf til ”Gangnam Style”, for jeg har stor respekt for, at alderdommen kan være en tid, hvor man drosler ned, går lidt ind i sig selv. Det er naturens gang. Men der er så meget liv, der kan vækkes gennem musik og dette er for nogle borgere den aller bedste ”medicin” på deres ældre dage.

Desværre kan det negative nogen gange tage over for nogle borgere, når tiden er inde for en plejehjemsplads. Og så kører den dårlige cirkel. Her kan musikken være en medhjælpende faktor til at få humøret lidt op. Særligt ved demens kan sangen forløse noget af det, som man ikke kan få udtrykt i hverdagen. Sangen bliver via leg og glæde et værktøj til at få forløst noget, man ikke ellers kunne sætte ord på. Sindet samler sig og den gode cirkel er i gang.

 

Nedsatte funktioner:

 Hvis en borger har mistet evnen til at formulere sig, kan det godt være, at personen, på trods af dèt, kan synge med ord og rytmer, og sågar måske læse en sangtekst. Sanser lever stærkere, når de aktiveres og stimuleres. Og forvandlingen fra passiv til aktiv sætter for alvor skub i en god cirkel.

Det kan være svært for ældre at have nedsatte sanser eller manglende sans, i visse tilfælde vil musikkens terapeutiske virkning her kunne være stor. For indeni er der jo et menneske, som har levet et helt liv med de aftryk som livet har sat.

 

Alle har en stemme:

Jeg kan lide forskellene i vores stemmer og synes det er spændende, hver gang jeg møder et nyt menneske, som blot er en ung, der er blevet ældre. Sådan tænker jeg. Hver stemme og stemmeleje har sin karakter, styrke, historie og muligheder, så det tages der hensyn til i valg af sange. Det er rart, når alle kan få en følelse af at være noget særligt. I musikprojektet gælder om at sprede glæde i nuet og håbe på, at glæden sætter sig lidt inde i hjerterne, så der for en stund kan blive lyst, der hvor der før var mørkt. Jeg mærker i løbet af sangstunderne ofte en opadgående energi og de ældre giver også mig energi og entusiasme, så vi kan gå små dansende derfra med en masse sange og liv inden i.

 

Tryghed ved gensynet

Når jeg så kommer igen ugen efter, er der store og positive forventninger hos mange og det er umådeligt givende at bygge et forløb op over længere tid ved at køre en hel sæson. Det er dejligt at der er personale med ved fællessang på en afdeling, så er vi som én stor sangglad familie, det giver noget til resten af ugen for os alle.

Tilbage

 

 

 

Levende Sanser / Mettebjørg Nicola Poulsen   Mobil: 40 73 83 36   Mail: mette@levende-sanser.dk